فهرست خریداران استان همدان
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه بوعلی سینا همدان همدان 8
2 دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان 51
3 دانشگاه ملایر ملایر 565