فهرست خریداران استان کهگیلویه و بویراحمد
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه یاسوج یاسوج 45