فهرست خریداران استان گیلان
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه گیلان رشت 13
2 شرکت خصوصی بندر انزلی 10