فهرست خریداران استان کرمان
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه آزاد اسلامی بافت 137
2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان 19
3 دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان 14
4 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان 2
5 دانشگاه ولیعصر (عج)رفسنجان رفسنجان 20763