فهرست فروشندگان استان آذربایجان شرقی
نام فروشنده نام شهر تعداد فروخته شده
1 ابزار توسعه سهند تبریز 43
2 آداک تجهیزایرانیان (با مسئولیت محدود) تبریز 53