فهرست فروشندگان استان تهران
نام فروشنده نام شهر تعداد فروخته شده
1 پلاسمافن آور امین تهران 2
2 فرآیند پردیس سینا شهریار 25
3 تعاونی یارنیکان صالح تهران 6
4 صنایع شیشه آلات آزمایشگاهی و صنعتی سینا شیشه تهران 76636
5 مهندسی پژوهشی تجهیزات سازان پیشتاز تهران 13
6 طیف گستر فراز تهران 70
7 کیاژن طب تهران 143
8 توسعه و تجهیز کارما تهران 7
9 توسعه فناوری مافوق صوت تهران 43
10 پوشش های نانو ساختار تهران 29
11 آراپژوهش تهران 16
12 دانش سالار ایرانیان تهران 13
13 پژوهشی کیمیا شنکرف پارس تهران 2
14 نانوسیستم پارس تهران 5
15 فناوران نانومقیاس تهران 56
16 تامین نانوساختار آویژه تهران 2054
17 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا تهران 1
18 فن آوران تجهیزات نانوآزما تهران 4
19 موسسه پرتو دانش آسمان تهران 21
20 طراحی مهندسی گروک تهران 11
21 پیام آوران نانوفناوری فردانگر تهران 2
22 قطران شیمی تجهیز تهران 606
23 ویرا تجارت بکر تهران 16
24 مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی تهران 1
25 پارس پاد تهران 306
26 طراحی و مهندسی سامانه های الکترونیک آترون با مسئولیت محدود تهران 22
27 آزمون ساز مبنا تهران 158
28 دی تجهیز آریان پایا تهران 156
29 فناوری نانوساختار آسیا تهران 13
30 طراحی و مهندسی سنتام (با مسئولیت محدود) تهران 44