نقشه جغرافیایی خریداران و فروشندگان نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
با کلیک بر روی مراکز استان جدولی باز می شود که در آن می توانید تعداد خریداران از نمایشگاه در آن استان و تعداد فروشندگان حاضر در نمایشگاه از آن استان و همچنین تعداد محصولات خریداری شده که در آن استان موجود هستند را مشاهده نمایید. سپس با کلیک بر روی هر کدام می توانید جزییات دقیق خریداران و فروشندگان و یا عنوان و مشخصات دقیق محصولات خریداری شده و موجود در آن استان را مشاهده نمایید.