فهرست محصولات عرضه شده


نام محصول نوع محصول مدل نام شرکت
DRIE دستگاه رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) خریداران
PECVD دستگاه رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) خریداران
BET دستگاه رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) خریداران
کوره نفوذ و اکسیداسیون دستگاه 11 رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) -
دستگاه بررسی انتقال حرارت در مبدل های پوسته لوله دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
تبخیر کننده دو مرحله ای دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
خشک کن سینی دار دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
بستر ثابت و سیال دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
برج خنک کننده دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
برج تقطیر آکنده دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
خشک کن پاششی دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه فیلتراسیون تحت خلا دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه دانه بندی ماسه (الک شیکر) دستگاه 111 پژواک پژوه صنعت خریداران
خشک کن دوار دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
کنترل pH دستگاه 111 پژواک پژوه صنعت خریداران
میعان فیلمی و قطره ای دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
کنترل دما دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
کنترل یونیورسال دستگاه 111 پژواک پژوه صنعت خریداران
جذب آکنده دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه استخراج دستگاه مدل مایع-مایع و مدل مایع-جامد پژواک پژوه صنعت خریداران
راکتور شیمیایی لوله ای دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه بررسی انتقال حرارت در مبدل های صفحه ای دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
تبخیر کننده با فیلم صعودی دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه تانک های تداخلی دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
برج تقطیر سینی دار دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه جوشش و میعان دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
هات پلیت مگنت دار دستگاه 111 پویا فر آزما خریداران
آزمایش اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات دستگاه 1 پویا فر آزما خریداران
پتانسیومتر دستگاه 1 پویا فر آزما خریداران
دستگاه آزمایش آونگ بالستیک دستگاه 1 پویا فر آزما خریداران