نام دستگاه : سانتریفیوژ تمام دیجیتال پکو
مدل دستگاه : PDC-240
حوزه کاری : دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
ویژگیها و کاربردها : قابلیت عبور نور تاکومتر بدون نیاز به باز نگه داشتن درب دستگاه
قیمت (ریال) : مدل 24 فول 19500000 و مدل 16فول 17500000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها : کاتالوگ ،
بازگشت