نام دستگاه : دیونایزر ( آب خالص ساز ) هوشمند پکو
مدل دستگاه : PI-445
حوزه کاری : دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
ویژگیها و کاربردها : کیفیت آب ورودی به قسمت رزین میکس بد روی 8 میکرو زیمنس ( افزایش طول عمر رزین )
قیمت (ریال) : مدل 12 لیتری 35000000 و مدل 20 لیتری 39000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها : کاتالوگ ،
بازگشت