نام دستگاه : پمپ وکیوم روتاری روغنی
مدل دستگاه : 0006 الی 0300
حوزه کاری : بیمارستانی ، آزمایشگاهی و صنعتی
ویژگیها و کاربردها : بیمارستانی ، آزمایشگاهی و 70% صنایعروتاری روغنی ، خنک شونده به وسیله هوا ، قدرت بالاتر نسب به پمپ وکیوم خشک و آبی و کم مصرف بودن
نسبت تکنولوژیکی : 10 الی 15 درصد
نسبت کاربردی : 20 %
قیمت (ریال) : از 5 میلیون ریال الی 75 میلیون ریال
لوازم جانبی دستگاه : فیلتر غبار گیر ، فیلتر روغن ، فیلتر جداکننده هوا از روغن
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها : کاتالوگ ،
بازگشت