نام دستگاه : کوره الکتریکی آزمایشگاهی
مدل دستگاه : KL
حوزه کاری : سرامیک و متالورژی
ویژگیها و کاربردها : مورد استفاده برای انجام تست حرارتی روی نمونه های فلزی، لعاب و سرامیک ها
قیمت (ریال) : 24000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت