لیست شرکت ها
نام شرکت حوزه فناوری راهبردی زمینه فعالیت تاریخ ثبت نام استان نام شهر
توسعه قوای محرکه دینا میکروالکترونیک,فناوری اطلاعات و ارتباطات,سایر حوزه ها ساخت تجهیزات آزمایشگاهی,خدماتی 89/11/12 تهران تهران
آروین رایا کاران نانو فناوری,انرژی های نو ساخت تجهیزات آزمایشگاهی,خدماتی 1389/07/25 تهران تهران
داروئی امرتات شیمی سایر حوزه ها تولید مواد آزمایشگاهی 1388/11/18 تهران تهران
پمپ وکیوم شیخ ها کیش ( پوش ) سایر حوزه ها ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 1380/01/08 تهران تهران
مهندسی تجهیزات پیشرفت آدنا دیاکو فناور (با مسئولیت محدود) نانو فناوری,زیست فناوری,سایر حوزه ها خدماتی 1391/02/23 تهران تهران
زیما ژن سایر حوزه ها ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 1384/02/20 تهران تهران
پارس ژن گان فن آور زیست فناوری,سلول های بنیادی ساخت تجهیزات آزمایشگاهی,تولید مواد آزمایشگاهی,خدماتی 01/09/1390 تهران تهران
کیمیا رهاورد ایرانیان فناوری اطلاعات و ارتباطات,آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست ساخت تجهیزات آزمایشگاهی,تولید مواد آزمایشگاهی,خدماتی 1390/03/25 تهران تهران
رویین گران صنعت نانو فناوری,سایر حوزه ها ساخت تجهیزات آزمایشگاهی,خدماتی 1389/03/19 تهران تهران
درسا بهساز سایر حوزه ها ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 1385/10/20 البرز کرج