نام شرکت : پویا فر آزما
تلفن تماس : ‎66934417
پست الکترونیک : raminsiami@yahoo.com
دستگاه ها همزن برقی مغناطیسی - مدل 1 دستگاه آزمایش ریل هوا - مدل 1 دستگاه آزمایش میز نیرو - مدل 1 دستگاه آزمایش فنرها - مدل 1 دستگاه آزمایش سقوط آزاد به همراه سنسور نوری و زمانسنج دیجیتال رومیزی - مدل 1 دستگاه آزمایش حرکت پرتابی افقی - مدل 1 دستگاه حرکت پرتابی زوایای مختلف - مدل 1 دستگاه آزمایش تحقیق اصل بقای انرژی و اندازه حرکت در برخورد - مدل 1 هات پلیت مگنت دار - مدل 111 جک اپتیکی - مدل 111 پایه های آزمایشگاهی کوچک و بزرگ - مدل چدنی 5 عددی سانتریفیوژ - مدل 11 هیتر و همزن مغناطیسی - مدل 11 هیتر مگنت دار - مدل 11 آزمایش ضریب انبساط حجمی مایعات - مدل 1 آزمایش قانون عمومی گازها با جیوه - مدل 1 آزمایش بویل ماریوت(با n ثابت) - مدل 1 آزمایش اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات - مدل 1 تار و فنر مرتعش - مدل 1 دستگاه اثر هال - مدل 1 آزمایش جسم سیاه - مدل 1 آزمایش سرعت نور - مدل 11 منبع تغذیه تا 30 ولت - مدل 11 لامپ و منبع تغذیه و پایه - مدل 11 دستگاه اثر فارادی - مدل 11 اندازه گیری تست مایعات - مدل 11 لیزر سبز - مدل 11 لیزر قرمز - مدل 11 لیزر بنفش - مدل 11 محفظه خلا - مدل 11 میکروسکوپ ایرانی با بزرگنمایی 1000 برابر - مدل 11 بررسی امواج ایستاده در لوله های صوتی - مدل 11 اندازه گیری مقاومت مجهول به روش پل تار - مدل 11 دستگاه واندوگراف - مدل 1 بردهای RC- RL - RLC - مدل 11 تحقیق رابطه R=pL/A در جسم رسانا - مدل 11 پتانسیومتر - مدل 1 جعبه مقاومت - مدل 1 جعبه خازن - مدل 1 سلف و سیم پیچ 300-600-1200 - مدل 1 منبع تغذیه لامپهای گیسلر - مدل 1 دیسک هارتلی - مدل 1 میزچه میکرومتری - مدل 1 دستگاه آب مقطر گیری 4 لیتر 1 بار تقطیر(کار مشترک با کار آزما) - مدل 1 دستگاه آزمایش سطح شیبدار(آزمایش ایستا و جنبشی) - مدل 1 دستگاه آزمایش انبساط طولی - مدل 1 دستگاه آزمایش آونگ ساده - مدل 1 دستگاه آزمایش ماشین آتوود (تحقیق قوانین نیوتن) - مدل 1 دستگاه آزمایش آونگ بالستیک - مدل 1 آزمایش ظرفیت گرمایی ویژه مایعات به روش سرد کردن(نیوتن) - مدل 1 گیره آزمایشگاهی قرقره دار - مدل 1 منبع تغذیه چراغ رویتر چراغ رویتر - مدل 1 سانتریفیوژ دستی 4 شاخه رو میزی (کار مشترک با کار آزما) - مدل 1
بازگشت