نام شرکت : اکسیرهیراد
تلفن تماس : ‎021-66908760
وب سایت : WWW.EXIRHIRAD.COM پست الکترونیک : info@exirhirad.com
دستگاه ها میکروفیوژ 12 شاخه فول دیجیتال 14000 دور - مدل Kcm12 شیکر ارلن و بالن فول دیجیتال - مدل Ksfd بن ماری جوش و سرولوژی درب شیبدار تمام استیل 15 لیتری - مدل Kb15 سانتریفوژ 8 شاخه 4000 دور بر دقیقه - مدل نیمه دیجیتال و فول دیجیتال فور 100 لیتری محفظه استیل فن دار تمام دیجیتال - مدل 11 انکوباتور محفظه استیل دو درب دیجیتال - مدل 55 Lit , 100 lit فور 55 لیتری محفظه استیل - مدل 11 آب مقطرگیری 8 لیتر در ساعت یک بار - مدل کندانسور پیرکس و استیل سانتریفیوژ 16شاخه 4000 دور بر دقیقه - مدل نیمه دیجیتال و فول دیجیتال هات پلیت صفحه چدن - مدل 111 شیکر لوله - مدل Ksd هات پلیت صفحه گرد با همزن مغناطیسی - مدل 111 آب مقطرگیری 4 لیتر در ساعت یک بار - مدل کندانسور پیرکس و استیل هات پلیت صفحه آلومینیوم 25*25 و 40*30 - مدل Kha , Kha2 انکوباتور یخچالدار 55 لیتری استیل دو درب - مدل محفظه استیل و تمام استیل آب مقطر گیری دو بار تقطیر - مدل 111 سانتریفیوژ - مدل 11 بن ماری - مدل 11 آون - مدل 11 شیکر - مدل 11 سانتریفیوژ 24 شاخه - مدل 1 سانتریفیوژ 4 شاخه - مدل 11 سانتریفیوژ 12 شاخه 4000 دور بر دقیقه - مدل نیمه دیجیتال و فول دیجیتال آب مقطرگیری 4 لیتر در ساعت دو بار - مدل 1 آب مقطرگیری 8 لیتر در ساعت دو بار - مدل 1 همزن مغناطیسی - مدل 11 فور 55 لیتری محفظه آلومینیوم - مدل با و بدون دریچه تخلیه هوا بن ماری 22 لیتری جوش ترموستاتیک - مدل هشت خانه و دربدار آب مقطرگیری دو بار 12 لیتری - مدل 11 آب مقطرگیری 1 بار تقطیر 12 لیتر بر ساعت - مدل 11 روتاتور - مدل نیمه دیجیتال و فول دیجیتال آب مقطر گیری 2 لیتر در ساعت دو بار - مدل 111 هات پلیت صفحه گرد - مدل 11 بن ماری 22 لیتری جوش و سرولوژی تمام دیجیتال - مدل 1
بازگشت