نام شرکت : پویا الکترونیک یاران
تلفن تماس : ‎021-66561924
پست الکترونیک : mvaladkhani22@yahoo.com
دستگاه ها سوکسله تمام اتوماتیک دیجیتال پکو - مدل PSU-500 شیکر لوله ورتکس دو زمانه - مدل 11 بن ماری تمام دیجیتال پکو - مدل PDW-100 بن ماری خشک پکو - مدل PDW-500 انکوباتور تمام دیجیتال پکو - مدل PI-445 شیکر انکوباتور سرد دیجیتال پکو - مدل PCI-655G دیونایزر ( آب خالص ساز ) هوشمند پکو - مدل PI-445 روتاتور تمام دیجیتال پکو - مدل PVR-3020 PLUS شیکر ارلن تمام دیجیتال پکو - مدل PSE-3200 P شیکر انکوباتور الایزا پکو - مدل PSI-600 E شیکر انکوباتور گاما دیجیتال پکو - مدل PSI- 600 G میکسر هماتولوژی طرح پروانه ای پکو - مدل PRH-208 هود لامینار کلاس II دیجیتال پکو - مدل LF- 550 – 16 P سانتریفیوژ تمام دیجیتال پکو - مدل PDC-240 شعله اتوماتیک هوشمند پکو - مدل PIAF-500 اتوکلاو دیجیتال پکو - مدل PDA- 25 سیستم پیشرفته سکوبندی پرتابل آزمایشگاهی پکو - مدل پرتابل آزمایشگاهی دستگاه کجلدال هضم پروتئین دیجیتال پکو - مدل PGU- 500 دستگاه کجلدال تقطیر پروتئین دیجیتال پکو - مدل PDU – 500 اسکروبر پکو - مدل PU ژرمیناتور دیجیتال پکو - مدل PDG- 300 , 600 بن ماری سرد و گرم دیجیتال - مدل 111 هات پلیت مگنت - مدل 111 پ هاش متر با الکترود - مدل 111 هود شیمی آزمایشگاهی - مدل با لامپ فلوروسنت کانتر دیف - مدل 111 اتوکلاو 50 لیتری - مدل 111 هود شیمی آزمایشگاهی - مدل 1 هات پلیت با مگنت دیجیتال درجه 1 - مدل 1 PH متر رو میزی - مدل 1 کلنی کانتر - مدل 1 اتو کلاو 75 لیتری - مدل 1 انکوباتور - مدل 11 پ هاش متر - مدل 11 آون (فور) - مدل 55 لیتری شوف بالن - مدل 1 هیتر استیرر - مدل 11 انکوباتور 37 - مدل 11 انکوباتور 55 لیتری یخچالدار - مدل 11 بن ماری استیل با درب شیب دار 22 لیتر - مدل 111 میکروفیوژ فول - مدل 1 سروفیوژ پکو - مدل 1 دستگاه آزمایش ماشین آتوود (تحقیق قوانین نیوتن) - مدل 1 شیکر روتاتور تک برنامه پکو - مدل 111 انکوباتور یخچالدار شیکردار پکو - مدل 1 شیکر لوله - مدل 111 بن ماری - مدل 111 میکسر تخت - مدل 111 Vortex - مدل 111 روتاتور دیجیتال تک برنامه اتوکالیبره فینگر تاچ - مدل 111 شیکرالاکلنگی - مدل 111 انکوباتور شیکردار - مدل 122 میکروسانتریفیوژ - مدل 123 میکسر لوله - مدل 124 بن ماری یخچالدار 5- تا 100 - مدل 125
بازگشت