نام دستگاه : هود لامینار کلاس 2 (فیلتر هپا)با پایه چرخدار (85*75*210) با گواهینامه
مدل دستگاه : 111
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : قطران شیمی تجهیز
بازگشت