نام دستگاه : دستگاه کجلدال تقطیر پروتئین دیجیتال پکو
مدل دستگاه : PDU – 500
حوزه کاری : دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
ویژگیها و کاربردها : دارای سیستم آسپیراسیون برای دفع اضافات نمونه مورد آزمایش به طور اتوماتیکدارای طراحی و برنامه نرم افزاری انحصاری برای اولین بار
قیمت (ریال) : 146000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها : کاتالوگ ،
بازگشت