نام دستگاه : اتوکلاو دیجیتال پکو
مدل دستگاه : PDA- 25
حوزه کاری : دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
ویژگیها و کاربردها : برد قابل دسترس دیجیتال
قیمت (ریال) : مدل 25 لیتری 24500000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها : کاتالوگ ،
بازگشت