نام دستگاه : هود لامینار کلاس II دیجیتال پکو
مدل دستگاه : LF- 550 – 16 P
حوزه کاری : دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
ویژگیها و کاربردها : کف یک تکه استیلدارای تایمر دیجیتال مدت کار ( روزانه و کل کارکرد فن و فیلتر )
قیمت (ریال) : سایز بزرگ 49000000 و سایز مینی 45000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها : کاتالوگ ،
بازگشت