نام دستگاه : روتاتور تمام دیجیتال پکو
مدل دستگاه : PVR-3020 PLUS
حوزه کاری : دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
ویژگیها و کاربردها : دارای سیستم اتو کالیبره و LCD برای نمایش همزمان دور و زمان بصورت رنگی
قیمت (ریال) : 12000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها : کاتالوگ ،
بازگشت