نام دستگاه : تجهیزات شیشه ای نیمه صنعتی و صنعتی
مدل دستگاه : انواع تجهیزات شیشه ای
حوزه کاری : شیمی، پلیمر، گیاهان دارویی، زیست فناوری، نانو فناوری
ویژگیها و کاربردها : عملیات سنتز، کشت، استخراج، تخلیص
نسبت تکنولوژیکی : مواد اولیه شیشه مورد استفاده از منابع اروپایی تامین و فرآوری و فرم دهی آن و قطعات جانبی در محل کارگاه شیشه گری انجام می شود.
قیمت (ریال) : 11111111
وضعیت : تأیید حضور بدون حمایت
نام شرکت : درسا بهساز
بازگشت