نام دستگاه : پرس دستی هیدرولیک
مدل دستگاه : HLP
حوزه کاری : صنایع معدنی و سرامیک
ویژگیها و کاربردها : مورد استفاده برای آماده سازی و پرس آسان و سریع نمونه های آزمایشگاهی
قیمت (ریال) : 10000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت