نام دستگاه : چرخ سفال گری
مدل دستگاه : PW
حوزه کاری : صنعت سفال و صنایع دستی
ویژگیها و کاربردها : چرخکاری حجم های سفال و سرامیک
قیمت (ریال) : 15000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت