نام دستگاه : دانسیمتر (پیکنومتر)
مدل دستگاه : PY
حوزه کاری : صنایع سرامیک و مواد شیمیایی
ویژگیها و کاربردها : مورد استفاده برای اندازه گیری سریع و دقیق وزن ویژه (دانسیته) دوغاب سرامیکی و سایر محلول ها و مایعات
قیمت (ریال) : 1700000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
دستگاه های مشابه
شرکت سازنده مدل قیمت
Gabrielli 150
بازگشت