نام دستگاه : ویسکوزیمتر ریزشی (فورد کاپ)
مدل دستگاه : FCV
حوزه کاری : صنایع سرامیک و شیمیایی
ویژگیها و کاربردها : مورد استفاده برای سنجش آسان و دقیق ویسکوزیته دوغاب سرامیکی و سایر محلول ها و مایعات
قیمت (ریال) : 2600000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت