نام دستگاه : مخلوط کن آزمایشگاهی
مدل دستگاه : LM
حوزه کاری : صنایع معدنی و سرامیک
ویژگیها و کاربردها : مورد استفاده برای هم زدن انواع مواد اولیه معدنی و آلی
قیمت (ریال) : 47000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت