نام دستگاه : همزن (میکسر) الکتریکی آزمایشگاهی
مدل دستگاه : SCM1
حوزه کاری : صنایع شیمیایی، معدنی، سرامیک
ویژگیها و کاربردها : مورد استفاده برای هم زدن دوغاب و سایر مواد و محلول ها در مقادیر آزمایشگاهی
قیمت (ریال) : 10000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت