نام دستگاه : ستون 2 متری استیل نوع porapak packed
مدل دستگاه : ندارد
حوزه کاری : ندارد
قیمت (ریال) : 25000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
دستگاه های مشابه
شرکت سازنده مدل قیمت
ندارد ندارد 0
نام شرکت : طیف گستر فراز
بازگشت