نام دستگاه : گاز کروماتوگراف - GC
مدل دستگاه : GC - 2550TG
حوزه کاری : نفت- گاز- پتروشیمی- مراکزتحقیقاتی-آزمایشگاههای شیمی - کشاورزی -عطرواسانس - پزشکی قانونی و ...
ویژگیها و کاربردها : برای جداسازی مواد-که در مراکز تحقیقاتی- آزمایشگاهها - مراکز نظامی ونفت وگاز و پتروشیمی - کشاورزی -آب وفاضلاب - پزشکی قانونی ..... کاربرد دارد
نسبت تکنولوژیکی : 10%
نسبت کاربردی : 10%
قیمت (ریال) : 400/000/000
لوازم جانبی دستگاه : کامپیوتر - هیدروژن ژنراتور - کمپرسور هوا - ستون های کاپیلاری - ستون های پر شده و سرنگ تزریق نمونه - شیرهای چند راهه -
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
دستگاه های مشابه
شرکت سازنده مدل قیمت
Agilent 7890 50/000 دلار
نام شرکت : طیف گستر فراز
بازگشت