نام دستگاه : سانتریفیوژ 12 شاخه 4000 دور بر دقیقه
مدل دستگاه : نیمه دیجیتال و فول دیجیتال
قیمت (ریال) : 8,600,000 و 9,200,000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : اکسیرهیراد
بازگشت