لیست شرکت ها
نام شرکت حوزه فناوری راهبردی زمینه فعالیت تاریخ ثبت نام استان نام شهر
رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) نانو فناوری,میکروالکترونیک ساخت تجهیزات آزمایشگاهی,تولید مواد آزمایشگاهی,خدماتی 1389/04/16 تهران تهران
پژواک پژوه صنعت نانو فناوری ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 1385/01/22 تهران تهران
پویا فر آزما نانو فناوری ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 1379/02/10 تهران تهران
پدیده نوژن پارس نانو فناوری,سایر حوزه ها ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 1385/10/11 خراسان رضوی مشهد
توسعه حسگرسازان آسیا نانو فناوری ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 1380/10/05 تهران تهران
راد طب نوین نانو فناوری,زیست فناوری,سلول های بنیادی ساخت تجهیزات آزمایشگاهی,تولید مواد آزمایشگاهی,خدماتی 1391/10/12 اصفهان اصفهان
کارگاه پویش صنعت نانو فناوری,سایر حوزه ها ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 1389/05/06 قزوین آبیک
فنی مهندسی ایرمان تک سپاهان نانو فناوری,میکروالکترونیک,فناوری اطلاعات و ارتباطات,هوافضا ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 1389/09/17 اصفهان اصفهان
مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ انرژی های نو,سایر حوزه ها ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 1378/01/19 تهران تهران
جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی نانو فناوری,سایر حوزه ها ساخت تجهیزات آزمایشگاهی,خدماتی 1359/05/16 تهران تهران