نام شرکت : پمپ وکیوم شیخ ها کیش ( پوش )
تلفن تماس : ‎021 22254084
وب سایت : www.pushvp.com پست الکترونیک : info@pushvp.com
دستگاه ها پمپ وکیوم روتاری روغنی مدل s5 006f - مدل 1 پمپ وکیوم روتاری روغنی مدل s5 0025 - مدل 1 پمپ وکیوم روتاری روغنی مدل s5 0040 - مدل 1 پمپ وکیوم روتاری روغنی - مدل 0006 الی 0300 پمپ وکیوم روتاری روغنی مدل s5 0063 - مدل 1 پمپ وکیوم روتاری روغنی مدل s5 0100 - مدل 1 پمپ وکیوم روتاری روغنی مدل s5 0160 - مدل 1 پمپ وکیوم روتاری روغنی مدل s5 0200 - مدل 1 پمپ وکیوم روتاری روغنی مدل s5 0250 - مدل 1 پمپ وکیوم روتاری روغنی مدل s5 0300 - مدل 1 Dust Filter 100-63 - مدل 1 Dust Filter 300-160 - مدل 1 ساکشن مرکزی پمپ های وکیوم کامل پوش 25 متر مکعب در ساعت پوش - مدل 11 ساکشن مرکزی پمپ های وکیوم کامل پوش 40 متر مکعب در ساعت پوش - مدل 11 ساکشن مرکزی پمپ های وکیوم کامل پوش 63 متر مکعب در ساعت پوش - مدل 11 ساکشن مرکزی پمپ های وکیوم کامل پوش 100 متر مکعب در ساعت پوش - مدل 1 ساکشن مرکزی پمپ های وکیوم کامل پوش 160 متر مکعب در ساعت پوش - مدل 11 ساکشن مرکزی پمپ های وکیوم کامل پوش 180500000 متر مکعب در ساعت پوش - مدل 11 ساکشن مرکزی پمپ های وکیوم کامل پوش 250 متر مکعب در ساعت پوش - مدل 1 ساکشن مرکزی پمپ های وکیوم کامل پوش 300 متر مکعب در ساعت پوش - مدل 1 خلط گیر و فیلتر آنتی باکتریال کامل - مدل 11
بازگشت