اخبار
سومین دوره مسابقات تصویربرداری با نانوسکوپ ARA-AFMبرگزار می‌شود

سومین دوره مسابقات تصویربرداری در حوزه فناوری نانو با استفاده از دستگاه نانوسکوپ ARA-AFM، توسط شرکت آراپژوهش و با همکاری کارگروه تخصصی دستگاه‌های SPM شبکه آزمایشگاهی برگزار می‌گردد.

بهره‌مندی 20هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌های کشور از تسهیلات 40 میلیون ریالی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تسهیلات 40 میلیون ریالی استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای 20 هزار عضو هیئت علمی 74 دانشگاه‌ کشور با پیش‌بینی هشتصد میلیارد ریال اعتبار، فعال شده‌است.