اخبار
«ارتقاء استاندارد و نظارت کیفی» مصرف کالای ساخت داخل را افزایش می‌دهد

بابک نگاهداری گفت: اگر تولید کننده در کشور، کالایی با کیفیت تولید کند که با استقبال مردم مواجه شود اعتماد به نفس در او به تدریج افزایش می یابد و این قدرت را پیدا می کند تا علاوه بر بازارهای داخلی محصول خود را به بازارهای خارجی نیز صادر کند.

حمایت از طراحی صنعتی محصولات منتخب نمایشگاه تجهیزات

یکی از محصولات سطح اول شرکت های دانش بنیان که قابلیت صادرات داشته باشد مورد حمایت ویژه قرار میگیرد. ادامه....